Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Klik in Business aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Klik in Business is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met Klik in Business willen opnemen dan kunt u ons bereiken op 071 - 711 32 87 of via tekstklik@klikinbusiness.nl.